Wie zijn wij?

Het Team

Anne Pasdeloup en Eva Faas. Allebei afgestudeerd in de Klinische Psychologie. Anne heeft het nuchtere Amsterdam hierna enkele jaren verruild voor de Californian lifestyle in San Francisco waar zij in de Silicon Valley werkte. Eva is na haar studie gaan werken als coach/begeleider van zeer moeilijk opvoedbare jongeren. Weer bijeengebracht door hun gedeelde passie om psychologische hulp voor iedereen toegankelijk te maken, hebben ze de afgelopen 2 jaar keihard gewerkt om hier hun steentje aan bij te dragen. Met deze onmisbare applicatie als resultaat!

 

Anne Pasdeloup

Psycholoog, Founder, Onderzoeker en Co-Designer

iloveme is in 2011 opgericht door Anne Pasdeloup. Vanuit haar achtergrond als psychologe, wilde zij graag een dienst ontwikkelen die mensen met milde psychische klachten in een vroeg stadium zou kunnen bereiken. Anne is ervan overtuigd dat mensen met klachten in een vroeg stadium al heel veel zelf kunnen doen om zich beter te voelen. Veel mensen weten dit niet en zoeken helaas pas hulp wanneer de klachten verergerd zijn waardoor vervolgens een intensievere en langere behandeling nodig is. Anne wilde dit graag veranderen en haar missie werd om mensen bewust te maken dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op hun mentale welzijn.

 
 

Eva Faas

Psycholoog, Coach, Co-Founder en Tekstschrijver

Vanaf 2012 wordt iloveme versterkt door Eva Faas. Ze begon met het schrijven van de teksten voor de app, wat zich vervolgens ontwikkelde tot een partnership. Vanuit haar achtergrond als psychologe en coach/begeleider, heeft Eva ervaren dat zelfs de meest eenvoudige vorm van ondersteuning een enorme impact kan hebben op iemands leven, het kan net dat extra steuntje in de rug bieden waardoor iemand de controle over zijn/haar leven weer terug kan pakken. Eva hoopt met iloveme dit steuntje te bieden aan eenieder die dit nodig heeft.

 

Stigmatisering

Mensen met psychische aandoeningen behoren tot de meest gestigmatiseerde groepen in de samenleving. Het gevolg is dat er veel schaamte ligt rondom psychische klachten, waardoor mensen hier niet snel voor uit durven komen. Bijna een derde van de Nederlandse bevolking zou liever niet aan goede vrienden of naaste familie vertellen dat zij last hebben van angstgevoelens of paniekaanvallen, tenzij het echt niet anders kan. Dit blijkt uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van Fonds Psychische Gezondheid. Psychische klachten gaan vaak niet vanzelf over. Het is daarom van groot belang dat iemand zo snel mogelijk hulp zoekt, aangeeft dat hij of zij een probleem heeft en daar iets aan wil veranderen.

Achtergrond

Ongeveer 40% van de bevolking in Nederland heeft op enig moment last van een psychische aandoening en ongeveer 25% heeft het afgelopen jaar last gehad van psychische klachten. De meest voorkomende klachten zijn stemmingsklachten, angstklachten en aanpassingsstoornissen. Op basis van ziektelast vormen psychische aandoeningen een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid en de kosten van de geestelijke gezondheidzorg liepen in 2012 op to 5.7 miljard.

Behandeling

10% van de mensen met psychische klachten komt in behandeling, 4% heeft hulp nodig, maar vindt of zoekt deze niet. Verder geeft 43% aan geen behoefte te hebben aan professionele hulp, dit is ongeveer 10% van de bevolking. Redenen hiervoor zijn: zelfhulp, slechte slechte ervaringen met hulpverlening, argwaan, met rust gelaten willen worden of niet merken dat het slecht gaat.

Klachten kunnen verergeren als men te lang wacht met het behandelen van de klachten. Ook duurt de behandeling hierdoor vaak langer en is er sprake van hoge ziekteverzuim.

iloveme

Spreading love and happiness

iloveme’s doel is middels het gebruik van een mobiele app, op een laagdrempelige en aantrekkelijke manier mensen met milde psychische klachten te ondersteunen. iloveme wil mensen er bewust van maken dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op hun mentale welzijn en hen het vertrouwen geven om dit ook daadwerkelijk te doen.

De mobiele applicatie biedt voor mensen die zich schamen voor de klachten of geen tijd hebben om naar een dokter te gaan,

een makkelijke en anonieme manier om aan de klachten te werken. iloveme geeft inzicht in de problematiek, de factoren die deze problematiek in stand houden en factoren die onderdeel van de oplossing zijn.

De methoden die in de app gebruikt worden zijn allemaal effectief gebleken in de behandeling van milde psychische klachten, namelijk psycho-educatie, registratie van emoties en gedrag en lotgenoten contact.

© 2014 iloveme, All Rights Reserved